Dnes je Pondelok 24.9.2018 , meniny má Ľuboš, zajtra Vladislav
novinky
zobraziť všetky
09.09.2009,14:17
http://www.holosy.sk/glossary/4/lettera Stranka pre tych, ktori by sa radi dohovorili aj u nasich bratov rusinov.

03.12.2008,10:10
Tomuto webu chyba admin, hlasi sa niekto?

01.03.2007,13:20
ANKETA: Čo by ste privítali na tejto stránke?
anketa
Ako sa vám páči nová stránka?
Je super
29.2%
Lepšia ako bola
14.5%
Horšia ako bola
14.9%
Je hrozná
14.0%
Nevidel(-a) som starú
27.4%
počet hlasujúcich: 3321
Kniha návštev
Tu môžete nechať svoje odkazy a pripomienky.
kniha návštev
kontakt
mail to webmaster
Východ*SK Východniarske pesničky

Východniarske pesničky

Napíšte nám svoju obľúbenú pesničku a pridajte ju!


A pre koho jak pre tebe

1. A pre koho jak pre tebe,
mojo ličko take bľade,
/:Take bľade ňečervene,
bo je s tobu viľubene.:/

2. Včera večar na valaľe
dal mi mili tri grajcare.
/:A ja vžala zarucila
ňechcem ja ce za frajira.:/

3. Ňechcem ja ce za frajira,
bo ti čarni a ja bila,
/:Bo bi mojo bile celo
od tvojoho počarnelo.:/

4. Ach muj bože co to take,
že parobci ňejednake,
/:jeden väčši, druhi menši
a muj frajir najšumnejši. :/

5. Ňikto ňema take gambi
jak muj frajir starodavni,
/:Kedz me večar pobočkaju,
do rana mi spac nedaju.:/

6. Ach muj bože jak to šumne,
kedz muj frajir pridze ku mňe,
/:śedne sebe ku pojsceli,
šerco vo mňe rozvešeli.:/
Ucekaj Jaňičku

1. Ucekaj Jaňičku hore komaňičku,
/:bo za tobu idze šandar na koňičku.:/

2.Šandar na koňičku s bilima lancami,
/:ucekaj Jaňičku, bi ce ňezlapaľi. :/

3.A kedz me zlapaľi, do lancov me daľi,
/:a guľu z kameňa na kark uviazaľi.:/

4.Šandare, šandare, dobre ho skapčajce,
/: na beťar Jaňička dobri pozor dajce. :/

Pri jaročku fijaločku

1. Pri jaročku fijaločku, dzivčatko zbiralo,
śedlo sebe na travočku, horko zaplakalo.
/: Či ce ocec, mac za mňe ňechcu dac,
či ci tote plane ľudze pokoja ňechcu dac. :/

2. Ocec mi ňe, matka tiž ňe, brata mi ňeznala,
ľem ja za tim vše banujem, že ci ručku dala,
/:ručku ci dala i pobočkala,
jaj Bože muj preľubeni, co ja dokazala. :/

3.Aňi do nas, ti beťaru ňechodziš, ňechodziš,
aňi ti mňe ňeľubuješ, ľem zvodziš, ľem zvodziš.
/:Priviazal śi, hojaja, mojo śerco gu sebe,
ňehodnam buc jeden večar prez tebe, prez tebe.:/

Hej, takoho mi žaľu

Hej, takoho mi žaľu frajirka dodala,
/:hej, že mi za kalapom ruža opadala.:/

Hej, opadaj, opadaj po jeden listočok,
/:hej, žeby ja už nebyl vecej parobočok.:/

Hej, frajirečko, rečko, uvi mi perečko,
/:hej, uvi mi zelene, bo sa rozijdeme.:/

Hej, ked sa rozchadzali, oboje plakali,
/:hej, do jednej chustočky slzy utvirali.:/

Ňepriciskaj me gu sebe

Ňepriciskaj me gu sebe, bo mešac śvici na ňebe,
/:podzme do domu bo už je čas, bo pres oblačok uvidza nas.:/

Ňebice mamko, ňebice me, mňe śe už minul šesnasti vek,
/:mňe śe už minul šesnasti vek, dovoľce spoznac ten širi śvet. :/

Kebi mi Pan Boh takoho dal, paľenku ňepil, karti ňehral,
/:žebi bul dobri, miloval me, ľepšoho ščejsca ňetreba mňe. :/

Išlo dzivče za dražečku

Išlo dzivče za dražečku, kvitečki zbiralo,
kolo ňeho išľi ľudze, horeko plakalo.

A co plačeš, co narikaš, cože śe ci stalo?
Či ci ocec abo matka daktore umarlo?

Otca ňemam, macir ňeznam, śestru ja ňemala,
ľem ja sebe horko plačem, žem śe zrukovala.

Išľi furmaňi

1. [:Išli furmaňi z ľesa pomali,:]
[:a na stred valala a na stred valala koňe zastaľi.:]

2. [:Napoj mi, mila, napoj mi koňa,]
[:z murovanej studňi, z murovanej studňi, z novoho vedra.:]

3. [:Kebi bula tva, napojim ci dva,:]
[:z murovanej studňi, z murovanej studňi, z novoho vedra.:]

4. [:Koň vodu pije aj z nožku kive,:]
[:varuj že śe, mila, varuj že śe, mila, bo ce zabije.:]

5. [:Kec me zabije, tak budzem ľežec,:]
[:a ti budzeš, mili, a ti budzeš, mili, v arešce śedzec.:]

6. [:Pośedzim ročok, pośedzim aj dva,:]
[:a ti budzeš mila a ti budzeš mila do sudnoho dňa.:]
Oj, ty kozače

Oj, ty kozače z ruskoho kraju,
[: či ty neznaješ de ja byvaju. :]

Naša chatyna solomoj kryta,
[: pridi do mene, choč budu bita. :]

Choč budu bita, znaju pro koho,
[: pro kozačenka, pro molodoho. :]

Zarižu husja, neobyjdu sja,
[: zarižu dvoje, serdenko moje. :]

Zarižu kačura naj kački grjavčut,
[: pujdu za mnišku, naj chlopci plačut. :]

Bo kozačenka možu zabiti
[: a ja nechoču len sama žyti. :]

Horila sosna, palala

1. Horila sosna, palala, horila sosna, palala,
pid ňou divčina stojala, pid ňou divčina stojala.

2. Pid ňou divčina stojala, pid ňou divčina stojala,
rusyavu kosu česala, rusyavu kosu česala.

3. Oj, kosy, kosy vy moji, oj, kosy, kosy vy moji,
dovho služyly vy meni, dovho služyly vy meni.

4. Bil'še služyt' ne budete, bil'še služyt' ne budete,
pid bilyj šlajer pidete, pid bilyj šlajer pidete.

5. Pid bilyj šlajer pid chustku, pid bilyj šlajer pid chustku,
yž nepidete za družku, yž nepidete za družku.
Narodzil śe nam

Narodzil śe nam
ňeba, śveta pan,
/:chlapčik, šumni mali,
ľudze śe klaňaľi Jemu v Betleheme.:/

Na slame ľeži
chlapčik naš, Ježiš,
/:šumňe pokukuje,
jak von viter duje v mesce Betleheme.:/

Vipila mi prepelička proso

Vipila mi prepelička proso,
a ja za ňu pomaľučki boso.

Vipila mi i jaru pšeňičku,
a ja za ňu, švarni šuhajičku.

Čekaj,čekaj,prepeličko,čekaj,
ulapim ce na ňedzeľu večar.
Preskakuje vtačik

1. Preskakuje vtačik z bučka na jedľičku,
že už ňezašpiva mojemu śerdečku.
/:Bila ruža pri ľeśe, na konaru kive śe,
už mi ju muj mili večar ňepriňeśe.:/

2. Ňebudzem už vecej jeho frajirečka,
ňebudzem už za ňim zatvirac dzvirečka.
/:Bila ruža pri ľeśe, na konaru kive śe,
už mi ju muj mili večar ňepriňeśe.:/

3. Ach, Bože muj, Bože, či to tak muśi bic,
že chudobne dzivče ňemože śe ľubic.
/:Bila ruža pri ľeśe, na konaru kive śe,
už mi ju muj mili večar ňepriňeśe.:/
Hore doľinami

1. Hore doľinami, dzivče s maľinami,
/: daj mi dzivče maľin, daj mi dzivče maľin, ľebo ce prevaľim.:/

2. A jak me prevaľiš, co mi budzeš robic,
/: pujdzem ci koľičok, pujdzem ci koľičok, do zahradki hlobic.:/

3. A kedz ho zahlobim, ta ja ho vicahňem,
/: dzevec razi kivňem, dzešec razi kivňem, koľičok vicahňem.:/

Kenderička pri draže

1. Kenderička pri draže, vam śe ľubic ňekaže,
/:kenderičku zožňeme a ľubic śe budzeme.:/

2. Kenderička i mačok, pekľi dzivki kolačok,
/:pekľi, pekľi, lamaľi a parobkom davaľi.:/

3. Kenderička bobata, šumna dzivka bohata,
/:iśče krajša chudobna, do roboti sposobna.:/

Oj, švekričko moja

1. Oj, švekričko moja, čom me vi ňechcece,
/:ej hoj, šak ja vam porobim, co mi rozkažece.:/

2. Ohňa vam nakladzem, vodi vam postavim,
/:ej hoj, a jak voda zovre, oči vam vipaľim.:/

3. A śtretla me, śtretla na valaľe švekra,
/:ej hoj, tak na mňe patrela, jak lucifer z pekla.:/

4. A ja jej pozdravil pochvaľeni Ježiš,
/:ej hoj, ona śe me pita, dze Jaňičku bežiš.:/

Čereseň, čerešeň

1. /:Čerešeň, čerešeň,
ej, žeľena čerešeň,
/:čija že ja budzem, šeja hoj,
ňevesta na jeśeň, Bože moj.:/

2. /:Stala ja na skaľe,
ej, chcela ja śe zabic,:/
/:aľe mi bulo žaľ, šeja hoj,
frajira zochabic, Bože moj.:/

3. /:Sama ja śe, sama
ej, do ľubeňa dala,:/
/:a teraz banujem, šeja hoj,
až me boľi hlava, Bože moj.:/
Lučka, lučka žeľenučka

1. Lučka, lučka, žeľenučka, mam frajira jak ružička,
/:ňe takeho bi ja mala, kebi ja śe bočkac dala.:/

2. A muj frajir z ľesa idze, maľovane drevo veže,
/:piska sebe na ľistočku, že ma šumnu frajiročku.:/

3. Hura, hura źima stala, frajira mi voda vžala,
/:kedz ho vžala, naj ho veže, ulapim ho v čarnim ľeše.:/

Moja mac maľučka

1. Moja mac maľučka i ja budzem teľa,
ňepujdzem za gazdu, ľem za učiteľa.

2. Bo za veľkim gazdom treba veľo robic
a za učiteľom ľem paradňe chodzic.

3. Tralalom, tralalom, ňepujdzem valalom,
pujdzem poza humna, bo ja dzivka šumna.

Ňeveľo som chodzil

1. Ňeveľo som chodzil, už śi zunovala,
už śi ten oblačok zamurovac dala.

2. Dala som ho, dala, co kemu do toho,
šak ja zaplacila muraroch od ňeho.

3. Muraroch od ňeho, co ho murovaľi,
a chlapcom za ľubojsc, co me ľubovaľi.

4. Frajirečki štiri, na čim sce śe biľi,
na tejto šunečke, co sme ce učiľi.

5. Jedna ju učila a druha śe bala
a treca i štvarta prehorko plakala.

6. Frajirečki dvacec a ja jeden chlapec,
teraz mi povicce, ktora me ľubice.

Iśče mladej ňezahraľi

Iśče mladej ňezahraľi,
už ju slizi zaľivaľi.
/:Mamko, mamičko, dzekujem vam za šicko,
že sce vi mňe vichovaľi.:/

Iśče mladej ňezahraľi,
už ju slizi zaľivaľi.
/:Tatko, taťičko, dzekujem vam za šicko,
že sce vi mňe vichovaľi.:/

Iśče mladej ňezahraľi,
už ju slizi zaľivaľi.
/:Zbohom dzivčata, co sme pašľi hušata,
bo už vecej ňebudzeme.:/

Mila moja miľenka

Mila moja, mila moja miľenka, miľenka,
dze je tota, dze je tota studzenka, studzenka.
/:Co zme pri ňej śedzeľi, śedzeľi,
bile ľička ľubeľi, ľubeľi.:/

A muj ocec a muj ocec veľka balamuta,
predal koňa, predal koňa a kupil kohuta.
/:A ten kohut k druhim kurom śida,
či vam tato teho bulo treba.:/

Žolte ogurki

1. /:Žolte ogurki, žeľene ľisce,
čom śi dzivče take hamišne?:/
Huncut śi bul i budzeš,
za huncucku dražečku pujdzeš,
huncut śi bul i budzeš,
chodzil śi do nas, vecej ňebudzeš.

2. /:Ňehamišna ja, hamišni śi ti,
čom śi pital ode mňe vodi?:/
Huncut śi bul i budzeš,
za huncucku dražečku pujdzeš,
huncut śi bul i budzeš,
chodzil śi do nas, vecej ňebudzeš.

3. /:Ti vodi pital, ja ci ňedala,
np ka śe za tebe ňerichtovala.:/
Huncut śi bul i budzeš,
za huncucku dražečku pujdzeš,
huncut śi bul i budzeš,
chodzil śi do nas, vecej ňebudzeš.

Hej, na tarki, na tarki

Hej, na tarki, na tarki, s košarikom na tarki,
/:tarki buľi žeľene a parobci šaľene.:/

Ej, na tarki, na tarki, s košarikom na tarki,
/:košar rucim do šancu, sama pujdzem do tancu.:/

Pod Vihorlatom

1. /:Pod Vihorlatom drevo rubaju,
až do valala triski padaju,:/
/:pozbiraj mila a nakladz ohňa,
viper košuľku, viper ju do dňa.:/

2. /:Mila viprala, aj vižehľila,
ňedzeľu rano obľic mi dala,:/
/:už Turek idze, už vojna budze,
ma mila plače, že sama budze.:/

3. /:Ňeplač, ti mila, ňebudzeš sama,
stavaju karčmu medzi horama,:/
/:tam budzeš bivac, vinko predavac,
ľem śe ti ňedaj chlapcom oklamac:/

4./:Mila bivala, aj predavala,
aľe śe chlapcom oklamac dala,:/
/:Turek odešou, vojna skončila,
mili śe vracil, mila ňežila.:/

Od Prešova dražka nova

/:Od prešova, dražka nova, stromkami je sadzena:/
/:Sadzila ju moja najmilejša, hej, kec som išol do boja.:/

/: Ja na vojnu, z vojni domu, mila še ňevidala.:/
/: Na co že ši, moja najmilejša, ej naco že ši čekala?:/

/:Čekala ja muj najmilši, čekala ja za tebu:/
/:Že kec pridzeš z vojni do civiľu, hej, ta me vežňeš za ženu.:/